O škole / Náš tým

NÁŠ TÝM

Ředitelka školy
PaedDr. Ivona Klímová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Alena Tůmová
Kontaktní email: reditelka@helloskola.cz
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 1. třídě
Mgr. Lenka Balarinová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 2. třídě
Mgr. Jaroslava Corkill
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 3. třídě
Mgr. Kamila Neuvirtová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 4. třídě
Mgr. Dagmar Géryková
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 5. třídě
Mgr. Radka Aniolová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 6. třídě
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 7. třídě
Mgr. Sandra Daňhelová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 8. třídě
Mgr. Eliška Panáčová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 9. třídě
Mgr. Petra Nosková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka CE a Science v 1. až 5. třídě
Daniela Weiss – rodilá mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka českého jazyka na 2. st., dějepisu v 6. třídě a výchovy k občanství v 9. třídě
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka zeměpisu v 6. a 7. třídě
PaedDr. Ivona Klímová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka španělštiny v 5. až 9. třídě
Mgr. Sandra Daňhelová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel CE a zeměpisu na 2. st. a dějepisu v 8. a 9. třídě
Matthew Youngs – rodilý mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka anglického jazyka a matematiky na 2. st., praktických činností v 6. třídě a Science v 7. třídě
Thabang Lehner – rodilá mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka CE, matematiky na 2. st. a fyziky v 6. až 9. třídě
Mgr. Petra Nosková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka vvýtvarné výchovy na 2. st.
Mgr. Lenka Drobková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka anglického jazyka, CE a přírodopisu na 2. st.
Mgr. Eliška Panáčová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka dějepisu v 7. až 9. třídě a výchovy k občanství v 6. a 9. třídě
Mgr. Tereza Tutková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka chemie v 8. a 9. třídě a fyziky v 9. třídě
PaedDr. Hana Burešová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka zeměpisu v 8. a 9. třídě
Mgr. Jarmila Hartmanová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka přírodopisu v 9. třídě
Mgr. Zuzana Skoupá
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka výchovy k občanství v 7. a 8. třídě a mediální výchovy v 9. třídě
Mgr. Gabriela Juránková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel IT v 8. a 9. třídě
Mgr. Jan Urbaczka
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel tělesné výchovy na 2. st.
Mgr. Lubomír Bardaševský
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka hudební výchovy na 2. st.
Bc. Pavlína Ferková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Volitelné předměty na 2. st.

Přírodovědná bádání - přírodopis
PaedDr. Šárka Divišová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Přírodovědná bádání - chemie
PaedDr. Hana Burešová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Příprava na střední školu - matematika
Mgr. Květoslava Siváková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Příprava na střední školu – český jazyk
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Vedoucí školní družiny
Jiřina Vrobelová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Vychovatelka
Hana Šnajdrová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Metodik primární prevence 1. stupeň
Mgr. Radka Aniolová
Konzultace: dle domluvy

Metodik primární prevence 2. stupeň
Mgr. Daria Woznicová
Konzultace: dle domluvy

Výchovný poradce
Mgr. Daria Woznicová
Problematika 1. a 2. stupně, specifické poruchy učení, péče o nadané děti
Konzultace: dle domluvy

Školní psycholog
Mgr. Dagmar Děrgelová
(Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Poruba)
Konzultace: dle domluvy

Speciální pedagog - logoped
Mgr. Michaela Grygarová
(Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Poruba)
Konzultace: dle domluvy

Důležité

ŘEDITELSKÉ VOLNO
29.9.2017

PŘEDŠKOLÁK - KURZ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Začínáme 3.10.2017 ve 14:00 hod.
Více informací zde (pdf)

2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
Přihláška ke studiu 6.až 9. ročníku

Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Zápis do všech ročníků probíhá celý rok

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

ERASMUS - SLOVENSKO
25.-30.9.2017

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
26.9.2017 - projektový den

TESTOVÁNÍ MENSOU ČR
26.9.2017 - pro zájemce

ŘEDITELSKÉ VOLNO
29.9.2017

PŘEDŠKOLÁK
3.10.2017 od 14:00 do 14:45 hod.
Více informací zde (pdf)

KLUB NADANÝCH DĚTÍ
6.10.2017 od 18:00 do 20:00 hod.
Noc vědců - Ostravská univerzita Program akcí

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook