O škole / Náš tým

NÁŠ TÝM

Ředitelka ZŠ Hello a učitelka na 1. st.
Mgr. Alena Tůmová
Kontaktní email: reditelka@helloskola.cz
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 1. třídě
Mgr. Jaroslava Corkill
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 2. třídě
Mgr. Lenka Balarinová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 3. třídě
Mgr. Michaela Matrasová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka ve 4. třídě
Mgr. Radka Aniolová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 5. třídě
Mgr. Dagmar Drevňaková
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 6. třídě
Mgr. Sandra Daňhelová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 7. třídě
Mgr. Eliška Panáčová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 8. třídě
Mgr. Petra Nosková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Třídní učitelka v 9. třídě
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka CE, Science a Craft v 1. až 5. třídě
Daniela Weiss – rodilá mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka českého jazyka v 6. až 9. třídě
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka španělštiny v 5. až 9. třídě
Mgr. Sandra Daňhelová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel angličtiny na 2. st.
Matthew Youngs – rodilý mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka anglického jazyka, matematiky a fyziky na 2. st.
Mgr. Petra Nosková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel matematiky na 2. st.
Michal Chlup – rodilý mluvčí (ESL)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka výchovy k občanství a výtvarné výchovy na 2. st.
Mgr. Lenka Drobková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka anglického jazyka a přírodopisu na 2. st.
Mgr. Eliška Panáčová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka dějepisu v 6. a 7. třídě
Mgr. Tereza Tutková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka dějepisu v 8. a 9. třídě
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka chemie na 2. st.
PaedDr. Hana Burešová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka zeměpisu na 2. st.
Mgr. Jarmila Hartmanová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel zeměpisu v 6. třídě
Mgr. Lubomír Bardaševský
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel IT v 9. třídě
Mgr. Jan Urbaczka
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel tělesné výchovy na 2. st.
Mgr. Lubomír Bardaševský
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitel tělesné výchovy na 2. st.
Mgr. Petr Jandačka PhD.
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka hudební výchovy v 6. a 7. třídě
Mgr. Michaela Matrasová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Učitelka hudební výchovy v 8. a 9. třídě
Bc. Pavlína Ferková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka výchovy ke zdraví a svět práce na 2. st.
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka výchovy ke zdraví na 2. st.
Mgr. Aneta Bajgarová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka praktických činností na 2. st.
Mgr. Alena Tůmová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Volitelné předměty na 2. st.

Přírodovědná bádání
PaedDr. Šárka Divišová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Přírodovědná bádání
PaedDr. Hana Burešová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Příprava na střední školu
Mgr. Květoslava Siváková
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Příprava na střední školu
Mgr. Daria Woznicová
Konzultační hodiny dle individuální domluvy

Učitelka čínštiny
Jie Verešová

Vedoucí školní družiny
Jiřina Vrobelová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Vychovatelka
Michaela Stankušová
Konzultační hodiny každé úterý od 15:00 do 17:00 nebo dle individuální domluvy

Metodik primární prevence 1. stupeň
Mgr. Radka Aniolová
Konzultace: dle domluvy

Metodik primární prevence 2. stupeň
Mgr. Daria Woznicová
Konzultace: dle domluvy

Výchovný poradce
Mgr. Daria Woznicová
Problematika 1. a 2. stupně, specifické poruchy učení, péče o nadané děti
Konzultace: dle domluvy

Školní psycholog
PhDr. Magda Krolová
(Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Poruba)
Konzultace: dle domluvy

Speciální pedagog - logoped
Mgr. Jaroslava Rakusová
(externí zaměstnanec)
Konzultace: dle domluvy

Důležité

Dětem i rodičům přejeme krásné a pohodové léto!

Zahájení nového šk. roku: 4.9.2017

Výsledky zápisu do 1. třídy (pdf)

Nabídka práce - vychovatelka ŠD
Více informací zde (pdf)

2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
Přihláška ke studiu 6.až 9. ročníku

Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Zápis do všech ročníků probíhá celý rok

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

HLAVNÍ PRÁZDNINY
1.7. - 1.9. 2017

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook