O škole

ZŠ Hello primary school je moderní bilingvní školou s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy.
Čeština je prvním vyučovacím jazykem a zejména na počátku studia jednoznačně dominuje. Při nástupu na základní školu nemusí mít dítě žádné znalosti anglického jazyka.
Výuka je probíhá na 1. stupni od 1. do 5. třídy, druhý stupeň ZŠ od 6. do 9. třídy se obsahově kryje s náplní osmiletého gymnázia.


Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol naši žáci běžně komunikují anglicky. Angličtina pro ně je daleko více než jen školním předmětem, neboť jsou zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení i nástroj běžného styku,pravidelně komunikují s rodilými mluvčími. Naši žáci na vlastní kůži zkouší, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale že mnohem větší chybou by bylo bát se jazyk používat.

 • kvalitní školní vzdělávací program (vytváří prostor, ve kterém se rozvíjí tvořivá a  profesionální práce učitele, vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi pro úspěšný a radostný život)
 • fakultní škola Ostravské univerzity - spolupracujeme s Pedagogickou fakultou
 • respekt k individualitě žáka (každý žák má příležitost vyniknout v oblastech, které ho zajímají)
 • vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra ve vztazích ředitel–učitelé– žáci, a to všemi směry
 • pohodové školní prostředí (příznivé klima, bezpečné - rodinné a podnětné prostředí, všichni se tu známe)
 • zájmové kroužky (velká nabídka různorodých činností – zábavná matematika, výtvarná výchova, hudební kroužky, dramatická výchova, sportovní kroužky, přírodovědný kroužek, keramika, taneční kroužek anglická konverzace, počítače)

Kliknutím zvolte, které informace o škole vás zajímají.

Novinky a události můžete sledovat i na komentovaných stránkách ZŠ a MŠ Hello na facebooku.

Koukněte jaké je to v ZŠ Hello na živo! Podívejte se na videa v YouTube

Pět důvodů, proč dát syna/dceru do 6. třídy ZŠ Hello?

 • Naučí se více a lépe. Kombinace kvalitních pedagogů a  malého počtu studentů ve třídě (max. 16) garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého a je předpokladem pro účinné vzdělávání.
   
 • Bude se do školy těšit a bude „v pohodě“. Z našeho interního průzkumu mezi rodiči vyplývá, že děti do školy chodí rády. To je pro nás velmi důležité, jelikož výzkum i školní praxe ukazují, že výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí ve škole v bezpečí a obklopeni prostředím, kde mají podporu.
   
 • Dorozumí se lépe v angličtině. 5 hodin angličtiny týdně + konverzace s rodilým mluvčím + používání angličtiny i v dalších předmětech = zaručený pokrok!
   

Přečtěte si také jaké zkušenosti mají se ZŠ Hello současní rodiče a žáci.

Jsme škola, kde se pořád něco děje!

Důležité

ŘEDITELSKÉ VOLNO
29.9.2017

PŘEDŠKOLÁK - KURZ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Začínáme 3.10.2017 ve 14:00 hod.
Více informací zde (pdf)

2. stupeň ZŠ Hello = alternativa k 8-letému gymnáziu
Přihláška ke studiu 6.až 9. ročníku

Proč studovat u nás?
Co čeká žáky na naší škole?

Zápis do všech ročníků probíhá celý rok

Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello byl udělen titul
FAKULTNÍ INSTITUCE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Více informací
Máme certifikát RODIČE VÍTÁNI
www.rodicevitani.cz

další události »

Akce

ERASMUS - SLOVENSKO
25.-30.9.2017

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
26.9.2017 - projektový den

TESTOVÁNÍ MENSOU ČR
26.9.2017 - pro zájemce

ŘEDITELSKÉ VOLNO
29.9.2017

PŘEDŠKOLÁK
3.10.2017 od 14:00 do 14:45 hod.
Více informací zde (pdf)

KLUB NADANÝCH DĚTÍ
6.10.2017 od 18:00 do 20:00 hod.
Noc vědců - Ostravská univerzita Program akcí

Kontakt
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg logo-mensa2.jpg Rodice_vitani_logo.jpg Program Bene+ LEGO logo_RGB.jpg ou.jpg logo ce.jpg

Copyright 2009-2017 - Základní jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook